Om inget annat avtalats gäller för samtliga transportuppdrag som Fraktkillarna i Malmö AB utför, Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser, Alltans 2007.

Ladda ner