Policy

Fraktkillarna i Malmö AB skall vara en säker och trygg arbetsplats där både personal och kunder skall känna att vi följer de lagar och regler som finns.

Our policy is to build confidence in our know-how and our desire to meet customer expectations.

The quality of all our operations must be such that it is a significant reason for choosing us as a partner.

Everyone who is affected by our business must be firmly convinced that quality is an important matter for Line Goods.

This means that we must strive to offer the right quality of our services and transport systems so that the cost to the customer is as low as possible.

This is to be achieved by:

 • Have clear and simple forms of responsibility and cooperation with customers and suppliers.
 • Perform our missions right for the start and at the right time.
 • Each assignment should be a recommendation for future business.
 • Actively and continuously work towards quality improvements.
 • The staff must be motivated and knowledgeable in their tasks through continuous training.
 • Follow laws and regulations.
 • Work according to ISO 9001: 2008 quality management system

Trafiksäkerhetspolicy

 

 

 

Vår ambition på Fraktkillarna är att varje anställd, som yrkesmän, ska vara föredömen i trafiken.

Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:

 • Alltid använder säkerhetsbälte
 • Håller avstånd till framförvarande
 • Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
 • Respekterar och följer kör- och vilotidsreglerna
 • Respekterar gällande viktbestämmelser
 • Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
 • Säkrar godset på ett säkert och ansvarsfullt sätt
 • Är alkohol- och drogfria
 • Undviker körning vid trötthet
 • Hålla fordonen i ett trafiksäkert skick
 • Strävar efter att inte anta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd

 

Alkohol- och drogpolicy

Vår alkohol- och drogpolicy går ut på att i alla lägen motarbeta alla slags droger under arbetstid.
 • Alkohol eller droger får inte nyttjas under arbetstid.
 • Missbruk tolereras ej utan måste åtgärdas omedelbart, arbetsledningen ansvarar för att så sker.
 • Vid misstanke om missbruk kallas personen i fråga till samtal där det diskuteras handlingsplan och rehabilitering för att kunna återgå till arbetet.
 • Alkohol ska användas med eftertanke i samband med representation och fester med koppling till arbetet.

 

 

Miljöpolicy

 
 • Vi har ett starkt miljöengagemang och tar ansvar för miljön på ett kostnadsmedvetet sätt.
 • Vi bedriver åkeriverksamhet på ett sätt så att belastningen på miljön blir så liten som möjligt.
 • Verksamheten är inriktad på att utnyttja resurser, råvaror och energi så att föroreningar, bullar och avfall minimeras.
 • Vid inköp eftersträvar vi produkter med lägsta möjliga miljöpåverkan.
 • Vi investerar kontinuerligt i nya fordon och utrustning för avgasrening.
 • Vi planerar våra transporter med modern teknologi för att minimera körsträckorna.
 • Vid varje transport eftersträvar vi ett optimalt kapacitetutnyttjande.
 • Vi källsorterar och minimerar användande av engångsmaterial.
 • Vi och vår personal skall vara väl medvetna om vår roll i det totala miljöarbetet.
 • Vi ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.